Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ގާފަރު ކަޅުއުނބުށޭމު އައްޑޫގައި ހިންގި ވެރިކަމުގެ ވާހަކަ 2

| 31/03/2017 | ތާރީޚު | (0) ޚިޔާލު

ކާންޒީކަމަނާ ގޮވައިގެން އަދި ނަވުގެ ހުރިހާ މުދަލެއް ހިފައިގެން ކަޅުއުނބުށޭމު ދިޔައީ ކުރިންވެސް ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށް ހިތަދޫ އަށެވެ. ހިތަދޫ އެންމެ އުތުރުކޮޅުން...