Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މީދޫއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި މުހައްމަދު ނަޖީބުގެ ޒިކުރާ

| 21/11/2017 | މީހުން | (0) ޚިޔާލު

ސ. މީދޫ އަސްރުމާގެ މުހައްމަދު ނަޖީބަކީ ތަައުލީމީ ރޮނގުން ދިގު މުއްދަތަކަށް މީދޫއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. މުހައްމަދު ނަޖީބު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން...